Volume 17 · Number 1 · Pages 058–060
Autism in Extreme Models of Understanding Disability

Anna Prokopiak

Log in to download the full text for free

> Citation > Similar > References > Add Comment

Abstract

Open peer commentary on the article “The Construction of Autism: Between Reflective and Background Knowledge” by Maciej Wodziński & Paulina Gołaska-Ciesielska. Abstract: I provide an outline of the notion of autism spectrum disorder, and present different models and changes in the understanding of this concept over recent years. Then, I point out the one-sidedness of the interpretation of some of the data collected by the authors of the target article and delineate a more comprehensive approach to the phenomenon of autism proposed by the International Classification of Functioning, Disability and Health 2001 (ICF) and Priestley’s models.

Citation

Prokopiak A. (2021) Autism in extreme models of understanding disability. Constructivist Foundations 17(1): 058–060. https://constructivist.info/17/1/058

Export article citation data: Plain Text · BibTex · EndNote · Reference Manager (RIS)

References

American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition (DSM-5) American Psychiatric Association, Washington. ▸︎ Google︎ Scholar
Baron-Cohen S., Scott F., Allison C., Williams J., Bolton P., Matthews F. & Brayne C. (2009) Prevalence of autism-spectrum conditions: UK school-based population study. The British Journal of Psychiatry 194(6): 500–509. ▸︎ Google︎ Scholar
Buława-Halasz J. (2017) Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych: Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu [Social and vocational rehabilitation of adults with autism: A phenomenographic study using Pierre Bourdieu’s social theory]. Impuls, Cracow. ▸︎ Google︎ Scholar
Garncarz A. & Rybka A. (2012) Terapia i edukacja osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną: Próba integracji zagadnień [Therapy and education of people with autism and intellectual disability: Attempting to integrate issues]. Sztuka Leczenia 2012(3–4): 47–68. http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2012/3_4/Aneta_Garncarz_Anna_Rybka.pdf
Godlewska-Byliniak E. & Lipko-Konieczna J. (2017) Wstęp: Otwieranie pola [Introduction: Opening a field]. In: Godlewska-Byliniak E. (eds.) Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie [Presence retrieval: Disability in theater and performance]. Fundacja Teatr 21, Warsaw: 9–13. ▸︎ Google︎ Scholar
Kanner L. (1943) Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child 2: 217–250. ▸︎ Google︎ Scholar
Morrison J. R. (2016) DSM-5 bez tajemnic: Praktyczny przewodnik dla klinicystów [DSM-5 made easy: The clinician’s guide to diagnosis]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. English original published in 2014. ▸︎ Google︎ Scholar
Pisula E. (2015) Czy wszyscy jesteśmy “autystyczni”? Cechy autystyczne u krewnych osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu i w populacji ogólnej [Are we all “autistic”? Autistic features in relatives of people diagnosed with autism spectrum disorders and in the general population]. In: Tomaszewski P., Bargiel-Matusiewicz K. & Pisula E. (eds.) Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności [Social and cultural aspects of disability]. Wydawnictwa UW, Warsaw: 133–150. ▸︎ Google︎ Scholar
Priestley M., Corker M. & Watson N. (1999) Unfinished business: Disabled children and disability identity. Disability Studies Quarterly 19(2): 90–98. ▸︎ Google︎ Scholar
Scott F., Baron-Cohen S., Bolton P. & Brayne C. (2002) Brief report: Prevalence of Autism spectrum conditions in children aged 5–11 years in Cambridgeshire. UK. Autism 6(3): 231–237. ▸︎ Google︎ Scholar
Szumski G. (2006) Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych [Integrative education for the disabled]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw. ▸︎ Google︎ Scholar

Comments: 0

To stay informed about comments to this publication and post comments yourself, please log in first.