Volume 3 · Number 3 · Pages 192–200
Notes towards Uniting Actor-Network Theory and Josef Mitterer’s Non-dualizing Philosophy

Krzysztof Abriszewski

Log in to download the full text for free

> Citation > Similar > References > Add Comment

Abstract

Purpose: To show the convergences between Josef Mitterer’s non-dualizing way of speaking and actor-network theory. Method: Comparative analysis of Mitterer’s non-dualizing philosophy and actor-network philosophy. Findings: Profound convergences between the two accounts may lead to a unified account that could redefine traditional philosophical problems. Benefits: The paper extends the range of Mitterer’s non-dualizing philosophy and actor-network theory enabling both to face new problems. Among them, extended non-dualizing philosophy may undergo empirical investigations.

Key words: so far descriptions, from now on descriptions, dualism, actor-network theory

Citation

Abriszewski K. (2008) Notes towards uniting actor-network theory and Josef Mitterer’s non-dualizing philosophy. Constructivist Foundations 3(3): 192–200. http://constructivist.info/3/3/192

Export article citation data: Plain Text · BibTex · EndNote · Reference Manager (RIS)

Similar articles

Binczyk E. (2008) Looking for Consistency in Avoiding Dualisms
Vörös S. (2014) The Uroboros of Consciousness: Between the Naturalisation of Phenomenology and the Phenomenologisation of Nature
Weiss M. G. (2013) Non-dualistic Sex. Josef Mitterer’s Non-dualistic Philosophy in the Light of Judith Butler’s (De)Constructivist Feminism
Riegler A. & Weber S. (2013) Non-dualism: A New Understanding of Language
Schmidt S. J. (2008) So Far – From Now On. Josef Mitterer’s Non-dualistic Critique of Radical Constructivism and Some Consequences

References

Abriszewski K. & Afeltowicz L. (2007) Jak golym okiem zobaczyć rosnące neurony i silę alergii? Krążcą referencja w nauce i poza nią. Zagadnienia Naukoznawstwa 3–4(173–174): 405–420. ▸︎ Google︎ Scholar
Abriszewski K. (1999) Review of Josef Mitterer’s Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania (Translated by M. Lukasiewicz) Ruch Filozoficzny LIV (3/4): 403–408. ▸︎ Google︎ Scholar
Abriszewski K. (2000) Czytajmy Berkeleya, a nie Kartezjusza. Ruch Filozoficzny LVII (3/4): 466–478. ▸︎ Google︎ Scholar
Abriszewski K. (2001) Problem Foucaulta. Podmiot, wladza i zalecenia wlaściwego postępowania. In: Szulakiewicz M. (ed.) Filozofia i polityka w XX wieku. Aureus, Krakow: 65–78. ▸︎ Google︎ Scholar
Abriszewski K. (2005) Czy dialog realizmu z konstruktywizmem może być konkluzywny? Analiza dyskusji wokól książki Propaganda scjentystyczna. Ruch Filozoficzny LXII (2): 337–351. ▸︎ Google︎ Scholar
Abriszewski K. (2006) “Budowanie sieci” zamiast “wiedzy.” Krótkie wprowadzenie do ANT-ologii In: Bytniewski P. Chalubiński M. (eds) Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy i nauki Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej: Lublin: 271–286. ▸︎ Google︎ Scholar
Abriszewski K. (2007) Sceptycyzm jako pozytywne stanowisko epistemologiczne. Toruński Przegląd Filozoficzny 7/8: 225–240. ▸︎ Google︎ Scholar
Bińczyk E. (2005) Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno Latoura. Er(r)go 1: 91–102. ▸︎ Google︎ Scholar
Bińczyk E. (2005) Josefa Mitterera ucieczka od esencjalizmu. Er(r)go 1: 187–194. ▸︎ Google︎ Scholar
Callon M. & Latour B. (1981) Unscrewing the big Leviathan: How actors macro-structure reality and how sociologists help them to do so. In: Knorr-Cetina K., D. & Cicourel A. V. (eds.) Advances in social theory and methodology. Toward an integration of micro- and macro-sociologies, Routlege and Kegan Paul, London: 277–303. ▸︎ Google︎ Scholar
Callon M., Law J. & Rip A. (1986) How to study the force of science. In: Callon M., Law J. & Rip A. (eds.) Mapping the dynamics of science and technology. The MacMillan Press, London: 3–15. ▸︎ Google︎ Scholar
De Kerckhove D. (1995) The skin of culture. Somerville House, Toronto. ▸︎ Google︎ Scholar
De Vries G. (1995) Should we send Collins and Latour to Dayton, Ohio? European Society for the Study of Science and Technology (EASST Review) 14(4): 1–8. ▸︎ Google︎ Scholar
Fleischer M. (2005) Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie, transl. by D. Wączek & J. Barbacka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw. ▸︎ Google︎ Scholar
Foucault M. (1995) Historia seksualności (Translated by B. Banasiak T. Komendant & K. Matuszewski). Czytelnik, Warsaw. ▸︎ Google︎ Scholar
Kowalski A. P. (2001) Myślenie przedfilozoficzne. Wydawnictwo Fundacji Humaniora: Poznań. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. & Woolgar S. (1979) Laboratory life: the Social construction of scientific facts, Sage, Los Angeles. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1983) Give Me Laboratory and I will Raise the World. In: Knorr-Cetina K., D. & Mulkay M. (eds.) Science observed. Sage, London: 141–169. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1987) Science in action. How to follow scientists and engineers through society. Harvard University Press, Cambridge MA. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1988) The pasteurization of France. Harvard University Press, Cambridge MA. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1988) The politics of explanation: An alternative. In: Woolgar S. (ed.) Knowledge and reflexivity. New frontiers in the sociology of knowledge. Sage, London: 155–177. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1999) How to talk about the body? The normative dimension of science studies. Quotes in the tesxt are retrieved from http://www.bruno-latour.fr/articles/article/077.html on 28 March 2008. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1999) On recalling ANT. In: Law J. & Hassard J. (eds.) Actor Network Theory and after. Blackwell Publishers, Oxford: 15–25. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1999) Pandora’s hope. Essays on the reality of science studies. Harvard University Press, Cambridge MA. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (1999) When things strike back. A possible contribution of science studies to the social sciences. British Journal of Sociology 51(1): 105–123. Quotes in the tesxt are retrieved from http://www.brunolatour.fr/articles/article/078.html on 28 March 2008. ▸︎ Google︎ Scholar
Latour B. (2004) Politics of nature. How to bring the sciences into democracy. Harvard University Press, Cambridge MA. ▸︎ Google︎ Scholar
Mitterer J. (1992) Das Jenseits der Philosophie. Wieder das dualistische Erkenntnisprinzip, Passagen, Vienna. ▸︎ Google︎ Scholar
Mitterer J. (1996) Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania (Translated by M. Likasiewicz). Oficyna Naukowa, Warsaw. ▸︎ Google︎ Scholar
Mitterer J. (2001) Die Flucht aus der Beliebigkeit. Fischer, Frankfurt am Main. ▸︎ Google︎ Scholar
Mitterer J. (2004) Ucieczka z dowolności. (Translated by A. Zeidler-Janiszewska & J. Gilewicz). Oficyna Naukowa, Warsaw. ▸︎ Google︎ Scholar
Riegler A. (2001) Towards a radical constructivist understanding of science. Foundations of Science 6: 1–30. http://www.univie.ac.at/constructivism/riegler/20
Staniszkis J. (2004) Wladza globalizacji. Wydawnictwo Naukowe “Scholar”: Warsaw. ▸︎ Google︎ Scholar

Comments: 0

To stay informed about comments to this publication and post comments yourself, please log in first.